ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

05-300 Mińsk Mazowiecki