Strzałka

Zespół

Strzałka

Łukasz Boroń

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Piotr Szymkowiak

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Rafał Hejmo

Prokurent, Dyrektor Operacyjny

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zadzwoń lub napisz jeśli masz pytania…