Strzałka

Przetargi

Strzałka

Dostawa 10 zeroemisyjnych Lokomotyw elektrycznych wielosystemowych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na dostawę 10 zeroemisyjnych Lokomotyw elektrycznych wielosystemowych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO. Informacje dotyczące ogłoszenia nr 2024-25864-190699 zostały umieszczone na stronie:

Terminem składania ofert jest 7.08.2024 r. do godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prowadzonym przez nas postępowaniu!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zadzwoń lub napisz jeśli masz pytania…