Informacja o współczynniku dyskontowym w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Informacja o współczynniku dyskontowym w postępowaniu przetargowym 2019/ID/DT/5MS 

Industrial Division Sp. z o.o. działając jako Zamawiający w postępowaniu nr 2019/ID/DT/5MS na wybór wykonawcy w zakresie dostawy wielosystemowych elektrycznych lokomotyw trakcyjnych do transportu intermodalnego zgodnie z Rozdziałem X punkt 6 SIWZ informujemy, że stopa dyskontowa równa się 5,2% p.a., a wyliczony na jej podstawie roczny współczynnik dyskontowy wynosi 0,95.